تاریخ تولد : 1352
تاریخ شهادت : 96/4/22
محل شهادت : سوریه(تدمر)
نشانی مزار :
ناحیه : 0


 
...