تاریخ تولد : 1348
تاریخ شهادت : 1368/2/18
محل شهادت : بانه
نشانی مزار :
ناحیه : 1