در جریان بازدید قائم مقام اداره کل ایثارگران شهرداری تهران از منطقه 18 صورت گرفت : ارائه تسهیلات رفاهی و حل و فصل معضلات ایثارگران شاغل

سه شنبه 9 فروردين 1401

قائم مقام و جمعی از مدیران اداره کل ایثارگران شهرداری تهران در بازدیدهائی از نواحی منطقه 18 ، ضمن دیدار با ایثارگران شاغل ، مسائل و مشکلات کاری و رفاهی آنها را نیز مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی اداره ایثارگران شهرداری منطقه 18 ، در جریان این دیدارهای صمیمانه که با همراهی موسوی سرپرست حوزه معاونت توسعه منابع انسانی وعباسی مسئول امور ایثارگران منطقه در ساختمان نواحی یک و دو برگزار شد ، ایثارگران شاغل در دوائر مختلف این نواحی به بیان عمده مطالبات و نیازهای خویش در زمینه های اداری و رفاهی پرداختند و خواستار ارتقاء سطح کمی و کیفی این موارد شدند.

برپایه این گزارش ، همچنین شهرداران نواحی یک و دو منطقه در جریان این دیدارهای صمیمانه ضمن ارائه گزارش عملکردی از اقدامات صورت گرفته ، احکام مسئولیت خویش را بعنوان مسئولین امورایثارگران ناحیه نیز دریافت کردند.

گفتنی است : پوشش هزینه های بیمه ای ایثارگران تحت نظر بیمه دی از ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده ، اختصاص سهمیه تور زیارتی مشهد مقدس به شاغلین محروم مانده از این نوع امکانات تا پایان امسال و تغییر مدت دو سوم از دوران خدمت سربازی ایثارگرانی که همزمان با دوران دفاع مقدس این دوره را پشت سر گذاشته اند به دوره داوطلبانه و اجرای برنامه تهران شهید باران می شود در محلات منتخب نواحی پایتخت از دیگر مصوبات این دیدارهای صمیمانه بود.