دیدار با جانباز (حسن اسمائیلی)

چهارشنبه 17 فروردين 1401
به گزارش اداره رفاه و امور ایثارگران شهرداری منطقه ۱۸،  مسئول  امور ایثارگران شهرداری منطقه 18 در این دیدار با بیان اینکه جانبازان شهدای زنده هستند تصریح کرد: همه ما تمام زندگی مادی و معنوی خود را مدیون ایثارگران هستیم.

وی افزود: ما مردم ایران اسلامی باید قدردان خون شهدا و فداکاری ایثارگران و جانبازان باشیم و امیدوارم بتوانیم خط مشی شهدا را سرلوحه کار خود قرار داده و راهشان را ادامه دهیم.